KLIKNIJ I ZOBACZ KATALOG

Systemowe, nowoczesne rusztowania modułowe ROTAX Plus umożliwiają realizację skomplikowanych zadań. Służą do zabudowy obiektów przemysłowych z dużą ilością przewodów, aparatury, instalacji, rurociągów. Wykorzystywane są w przemyśle stoczniowym, paliwowym, energetyce, przy budowie mostów i wiaduktów.

Często wykorzystuje się je jako platformy podsufitowe służące do prac renowacyjnych oraz jako rusztowania wolnostojące – wieże podporowe. Używane są również do montażu scen i trybun.

Zaletą rusztowania modułowego jest jego „kompatybilność” z rusztowaniem ramowym. Elementy obu systemów zostały tak zaprojektowane, aby można było stosować je zarówno przy budowie rusztowań ramowych, jak i modułowych (np. podstawki regulowane, złącza, pomosty, dźwigary i inne).

Wspólnym elementem obu systemów jest Zestaw Bezpieczeństwa, który zabezpiecza montażystów przed wejściem na kolejną, niezabudowaną kondygnację rusztowania.

Specyfiką rusztowań modułowych ROTAX Plus są tarcze otworowe, rozmieszczone w regularnych odstępach (modułach), co 50 cm. Do tarczy można przyłączyć do 8 rygli i stężeń. Dzięki takiej konstrukcji uniwersalne rusztowania modułowo-przestrzenne można dopasować do pożądanych kształtów skomplikowanych obiektów.

Rusztowania modułowe posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa B/02/013/08 do wysokości 34 m, wydany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.